Ergonomi

Ergonomi definieras som tillämpning av humanbiologiska data av bl a anatomisk, fysiologisk och psykologisk karaktär på arbets- och produktionssituationer, där människor är inblandade. Definitionen innebär att ergonomi är ett samspel mellan olika kunskapsområden, där kraven från varje område måste identifieras och beaktas.