BELAB, Byggergolab AB, är ett utvecklingsbolag med forskare och konsulter. Företaget är sedan länge erkänt för sin expertkompetens inom områdena produktionsutveckling och arbetsmiljö inom byggbranschen. Forskningsprojekten som ofta sker i nära samarbete med Kungliga Tekniska Högskolan bedrivs i framkant av den inom byggbranschen teknologiska utvecklingen. BELAB's utvecklingskonsulter arbetar inom områdena produkt-, produktions- samt organisationsutveckling. Företagets arbetsmodell innebär en helhetssyn på produktionsekonomi och teknik samt ergonomi och psykologi.Till oss vänder Du Dig när Du behöver hjälp med att lösa problem eller utveckla arbetsmoment inom byggbranschen.
 
 
Kontakta BELAB
Telefon: 08 - 751 00 50
Telefax: 08 - 751 00 60
Adress:

Dovregatan 18
164 36 KISTA