Alkalitetsmätning av golvavjämningsmassa utsatt för påskjutande alkalitet