Anpassning av metoder och verktyg till anställda i byggbranschen med olika fysiska förutsättningar - etapp 2

Institutionen/BELAB, Linda Rose i samarbete med BFA samt BFR, Rådet för arbetslivsforskning och EA.

Målsättningen med projektet har varit att ta fram idéer som skulle underlätta elektrikers arbete och utveckla, prova, utvärdera och marknadsföra dessa idéer. I den första etappen var syftet att arbeta fram idéer och i den andra att utveckla prova och utvärdera dessa.

Etapp 1 resulterade i att tre nya produkter föreslogs: 

* Kombinerad skal- och avbitartång 

* Modifierad kniv 

* Montagetejp för dosor och armaturer

I den andra etappen är således syftet att utveckla, prova och utvärdera dessa. Alla tre idéerna underlättar arbetet för elektriker generellt, inte bara för dem som har fysiskt sämre förutsättningar än genomsnittet. Dock har de sistnämnda större fördel av dem när det gäller två av de tre idéerna.