Utvärdering av arbetslivfondsprojekt för små och medelstora företag i byggbranschen.

Institutionen/BELAB i samarbete med Stockholms Byggmästareförening, VVS-entreprenörernas Arbetsgivareförbund, Stockholms målaremästareförening samt Arbetslivsfonden, 1993. 

Stockholm Byggmästareförening har av Arbetslivsfonden fått i uppgift att följa upp de företag som beviljats bidrag ur fonden för arbetsplatsprogram som har sitt ursprung ur utbildningen "Kurs i arbetsmiljömanagement för chefer". Uppföljningen har genomförts av BELAB med hjälp av respektive branschrepresentant.

Uppföljningen har skett genom besök hos respektive företag samt genom analyser av respektive företags arbetsplatsprogram. Totalt omfattar uppföljningen åtta arbetsplatsprogram.

Avslutningsvis gav man exempel på modeller och områden som varit särskilt betydelsefulla och lyckade ur företagens synvinkel.