Kurs i arbetsmiljömanagement för chefer.

Institutionen/BELAB i samarbete med Stockholms Byggmästareförening, Arbetslivsfonden samt Branschorganisationer, okt. 93.

Byggbranschens arbetsgivare- och branschorganisationer i Stockholm har kunnat erbjuda små och medelstora företag utbildning i arbetsmiljömanagement. Utbildningen har haft som syfte att ge företagsledarna en kunskapsuppbyggnad i arbetsmiljömanagement och ge stommen för att kunna upprätta ett arbetsplatsprogram.

Kursen var uppdelad i två steg om vardera två dagar med en mellanliggande period på ca en månad för bearbetning i det egna företaget. Det inledande steget var inriktat på kunskapsuppbyggnad där utbildningen innehöll områden som personalstrategier, personalekonomi, produktivitet och produktionsmetodutveckling.

Inför steg två i kursen hade företagen haft som uppgift att genomföra en personalundersökning samt att ta fram aktuell sjukfrånvaro i företaget. Under steg två redovisades resultatet av personalundersökningen för respektive företag. Detta material låg till grund för vilka områden som borde prioriteras i arbetsplatsprogrammet för att skapa en positiv utveckling i företaget.