Utveckling av armeringsbollen - etapp 1.

Magnus Jansson, Bo Glimskär, Björn Svedberg, Inst. för Byggkonstruktion KTH, Mogens Lorentsen AB, Fagersta Stainless AB, Exakta Fjädrar AB, Trinity College, Arbetsmiljöfonden, BFR, 1994.

Armeringsbollar är ett nytt system för förstärkning av betong. Dessa används istället för, eller som komplement till, traditionella armeringsjärn. Armeringsbollarna består principiellt av tre, mot varandra vinkelräta, cirkelbågar. Armeringsbollarna blandas i betongen och överlappar varandras cirkelbågar. Genom betongens vidhäftning, och tack vare att betongen mellan olika cirkelbågar blir tryckt, överförs krafterna mellan bollarna. Genom detta utnyttjas betongens förmåga att ta upp tryckkrafterna.

I etapp 1 har man undersökt huruvida principen för armeringsbollarna fungerar på ett tillfredsställande sätt och under vilka premisser. Försök har genomförts i laboratoriemiljö på KTH och på Trinity College på Irland. Hittills visar försöken att metoden ger positiva effekter avseende betongens seghet efter brott