Utveckling av armeringsbollen - etapp 2.

Institutionen/BELAB, Bo Glimskär i samarbete med Björn Svedberg och Trinity College samt BFR.

I etapp 1 av projektet har en inledande undersökning genomförts med avsikt att pröva "armeringsbolls-principen" för att förstärka betong. Grundtanken är att armeringsbollens ringar överlappar eller griper in i varandra, vilket gör att den betong som fyller mellanrummet blir tryckt då dragspänningar uppstår i konstruktionen. Eftersom betongen motstår tryckkrafter mycket bra hålles de olika bollarna ihop och krafterna kan överföras mellan dem. I tryckta konstruktioner samverkar betongen med stålringarna. 

Syftet med detta fortsättningsprojekt är att vidareutveckla och utprova den beskrivna metoden med armeringsbollar. För att uppnå de positiva egenskaper som armeingsbollstekniken kan medföra har denna projektetapp som målsättning att:

* Vidareutveckla armeringsbollens utformning så att armeringen effektivt engageras och därmed hindrar att tvärsprickorna hittar en "bekväm" väg.

* Fördjupa undersökningen avseende armeringsbollens energiupptagande och elastiska förmåga.