Arbetsmiljöananlys BPA Byggservice AB

Institutionen/BELAB i samarbete med BPA Byggservice AB, 1992

Målsättningen för BPA Byggservice AB var att få ett helhetsgrepp på arbetsmiljön. BELAB genomförde en Q-analys. BPA Byggservice AB fick ett underlag för att vidta åtgärder för att: minska sjukfrånvaron, minska utslagningen av de anställda, öka motivationen bland de anställda samt eliminera tekniska, organisatoriska och administrativa problem. Som ett komplement till Q-analysen utarbetades i utvecklingsprogrammet särskilda åtgärder för de långtidssjukskrivna och "morgondagens" långtidssjukskrivna.