Effektivt byggande - med kort torktid för betongen

Institutionen/BELAB i samarbete med JM Uppsala samt Merox, jan. 95.

Det inträffar ofta en mängd skador på golvbeläggningar som har sin orsak i för höga fukttillstånd i underliggande betongplatta. Detta beror på att byggfukten i betongen inte fått tillfälle att torka bort eller att fukt tillförts golvkonstruktionen t ex i form av markfukt.

Målsättningen med detta projekt har varit att:

· Bestämma önskvärd torktid för betongkonstruktioner utan att torktiden för betongen skall vara styrande för tidplanen samt att utveckla en betong med dessa egenskaper och utvärdera i fullskaleförsök.

· Genomföra fullskaleprov med votfria grundplattor. 

· Utvärdera de ekonomiska konsekvenserna av ovanstående.

Projektet har genom att planera objekt med utgångspunkten att inte torktiden för betongbjälklagen skall vara styrande kommit fram till att ett fukttillstånd om 87% efter 8 veckor är tillräckligt. Vidare har det konstaterats att en betong med vbt(vattenbindemedelstal) 0,42 uppnår uppställda krav. Den ekonomiska effekten av att använda en "snabbtorkande" betong är att kostnaden sjunker med ca 60 kr/m² jämfört med att använda en "normalbetong" med vbt 0,7 vilken medför ca 8 veckor längre byggtid p.g.a. en längre torktid för bjälklagsbetong.

Projektet har även prövat att ersätta en del av portlandcement med granulerad och mald masungsslagg, Merit 5000 med bra resultat, både vad gäller arbetsbarhet och uttorkningshastighet. Projektet har även konstaterat att amorft kisel i nivån 10% av cementvikten ökar uttorkningshastigheten i betongen. En bieffekt med att använda kisel i betong är att det sker en reaktion med den fria kalken i cementen och därmed minskar risken för nedbrytning av golvlim och golvmattor med åtföljande miljöproblem. 

Det har även genomförts försök med att utföra grundplattor med sk voter och med en 80 mm tjockare hel platta. P.g.a. ett enklare arbetsutförande av armering och markarbeten minskas kostnaden med ca 10 kr/m² grundplatta. I den reduktionen har inte räntevinst p.g.a. en kortare byggtid inräknats.