Ergo - Index 3 

Institutionen/BELAB, Linda Rose i samarbete med Chalmers, BFR och Arbetsmiljöfonden.

Ergo - Index är en beräkningsmodell som möjliggör jämförelser mellan olika metoder att utföra ett arbetsmoment. Ett arbete som medför mindre uttröttning och kortare återhämtning, kräver totalt kortare tid och är ofta ekonomiskt fördelaktigt. Modellen finns som dataprogram, som fått viss spridning, och används för att bestämma och motivera val av lämpligaste arbetsmetod. Den är utvecklad med män som bas.

Syftet med detta projekt är att vidareutveckla modellen så att den tar hänsyn till trötthet som ackumuleras under längre tid, upp till en dag och att göra den mer giltig för kvinnlig population. Genom detta blir modellen mer generell och kan även användas i annan industri än byggbranschen.

Den modifierade modellen ska valideras i några byggnadsarbeten och ett nytt lättanvänt dataprogram skall utvecklas. Projektet ska ingå som den avslutande delen i en påbörjad forskarutbildning och tillsammans med tidigare studier resultera i en doktorsavhandling.