Q-analys för Eric Andersson AB

Institutionen/BELAB i samarbete med Eric Andersson AB, dec. 94. 

Eric Andersson AB har genomfört ett arbetsplatsprogram med bidrag ifrån Arbetslivsfonden. En del av detta program bestod av att man ville genomföra en personalundersökning, som Belab tillhandahöll. Den kallas Q-analys och är en intern organisationsanalys av personalklimatet. Eric Andersson AB ville få ett underlag för att kunna vidta åtgärder för att; 

· minska sjukfrånvaron

· minska utslagningen av de anställda

· öka motivationen bland de anställda 

· eliminera tekniska, organisatoriska och administrativa problem.