BORTTAGNING AV FÄRG PÅ TRÄFASADER

Målsättningen med projektet är att utveckla en maskinell utrustning för att mekaniskt ta bort gammal färg på träfasader. Utrustningen skall uppfylla kraven på att vara produktionsmässigt lönsam samt skapa en god arbetsmiljö. Det resultat som skall uppnås är en trären yta och jämförande metod som används idag är den så kallade "speedheatern".

Genomförande

Vi avser att starta upp projektet med att testa ett antal olika principer för att ta bort färg från träfasader. Principerna vi i dagsläget tänker på är följande:

1. Gummicylinder med däcksdubb. Radiell, axiell och kombinerad avverkning kommer att testas. se fig variant 1.

2. Rondellskiva lika den som testades vid mötet 96-01-10. 

3. Såg-fräsklinga typ Super-cut. se fig variant 3.

4. Radialborste med virad grov tråd. se fig variant 4.

5. Radialborste med kort borsthöjd och grov tråd. (Något mindre aggresiv än borste med flätad tråd).

6. Axialborste med virad grov tråd. se fig variant 6.

7. "Hammarkvarn" med gummislagor försedda med däcksdubb. se fig variant 7.

8. "Brickfräs" men med brickorna monterade enligt axialprincipen. se fig variant 8

Testerna kommer med all säkerhet att leda fram till att vi vill göra kompletterande tester på samma tema som någon eller några av de utförda testerna. Det är också troligt att testerna leder till att vi vill testa någon helt ny variant.

Utvärderingen av principerna kommer att i huvudsak att ske enligt följande kriterier: Avverkningskapacitet, träytans struktur efter att färgen tagits bort, möjligheten att effektivt samla upp den borttagna färgen med dammsugare, olycksfallsrisken, vibrationer samt risken för att oavsiktligt kunna skada ytan som skall bearbetas.

När valet av princip är genomfört kommer två stycken prototyp maskiner att byggas dels en "enhandsmaskin" och dels en maskin som hanteras med båda händerna. Dessa maskiner utprovas på olika byggobjekt. förslagsvis av företagen som ingår i utvecklingsgruppen.

Information om projektet och spridning av resultaten bör ske via "30-gruppen" inom föreningen.

Organisation

Projektet genomförs med BELAB, Bo Glimskär som projektledare, ansvarig för tester och prototypbyggnad är Danex AB, Dan Nilsson. Bedömning av resultat och övriga synpunkter på utvecklingen görs av den nytillsatta utvecklingsgruppen.