Flerfunktionell fjärrmanövrerad utrustning för bearbetning av främst betong

Institutionen/BELAB i samarbete med BPA Bygg AB, SBUF, okt. 93. 

Syftet med detta projekt har varit att konstruera och tillverka en prototyp av en fjärrmanövrerad utrustning för bearbetning av betong, i första hand bilning, borrning och sågning. Bakgrunden är att dessa arbeten är mycket påfrestande att utföra med manuellt hållna maskiner och att det vid arbeten i trånga utrymmen inte finns några existerande fjärrstyrda utrustningar som är lämpliga.

Utrustningen som har tagits fram i projektet består i huvudsak av en lastbärare med larvband, samt en redskapsarm på vilken lämpligt verktyg sätts fast. Hela utrustningen styrs via "låda på magen". Larvbanden manövreras individuellt, vilket även gäller de stödben som finns i fram- och bakända av lastbäraren. Redskapsarmen har extremt stor rörlighet (270 grader), vilket har åstadkommits genom att vriddon används i två av lederna. Detta innebär att utrustningen kan arbeta såväl framför som bakom lastbäraren utan att denna behöver förflyttas. Utrustningen har dessutom blygsamma mått, där längden är 1300 mm, höjden 1700 mm och bredden 600 mm.

Utvärderingen från de praktiska försöken med utrustningen visar att användbarheten är mycket god och att alla de arbetsmiljö- och belastningsproblem, som traditionellt manuellt arbete medför, minskas kraftigt eller undviks helt. Utvärderingarna visar dessutom att arbetet går avsevärt snabbare än det traditionella arbetssättet, eftersom man inte längre behöver göra långa vilopauser för att orka genomföra bilningsarbetet. Den ekonomiska vinsten av att använda utrustningen bör bli omfattande, då kostnaderna för arbetsskador och sjukskrivningar, som det traditionella arbetet medför, minskar.