Utveckling av metodik för utläggning av gjutasfalt

Institutionen/BELAB i samarbete med BINAB samt SBUF, apr 94.

Detta projekt består av två delar, dels att utveckla metodiken för utläggning av gjutasfalt tekniskt och/eller arbetsmiljömässigt, dels att ge förslag på åtgärder för att förbättra produktionstekniken och arbetsmiljön i BINAB:s produktfabrik. 

Arbetsmomenten i samband med utläggning av gjutasfalt består av tunga manuella arbetsuppgifter, vilket leder till en stor omfattning av förslitningsskador och förtidspensioneringar. Ett utvecklingsseminarium har genomförts där två nya produktionssystem tagits fram och som efter utvärdering visat sig ha förutsättningar för att lösa problemen. Dessa lösningar har tagits fram till färdiga koncept, från det att materialet når arbetsplatsen tills dess att ytan är färdig.