Utveckling av golvavjämning och punktningssystem

Institutionen/BELAB i samarbete med GM-Teknik, Leica, BFR, AMFO och ALF, juni 95.

Syftet med detta projekt har varit att konstruera, tillverka och utprova en utrustning som kan användas för att väga av och mäta upp en golvyta på en specifik höjd. Avsikten har varit att utrustningen skall medföra ett avsevärt snabbare förfarande än befintlig metodik, samt att utrustningen skall medföra att allt arbete sker i en upprättstående arbetsställning. Det skall således inte krävas någon typ av arbete i golvhöjd.

För att bestämma golvprofilen krävdes tidigare 2 man, men den nya tekniken klarar en ensam golventreprenör att utföra det arbetet snabbare än vad 2 man klarar med traditionell teknik.

Genom att utnyttja systemets möjligheter att minimera materialåtgången kommer materialmängden att kunna sänkas med mellan 10 och 30%.

Arbetsmiljön har förbättrats påtagligt då de sista knästående arbetsmomenten såsom borrning, skruvning och skruvjustering tas bort för golventreprenören. Genom att konsekvent använda sig av den beskrivna metoden kommer arbetet med att kartlägga och markera golvets profil att kraftigt reduceras