Metoder att minska behov av och underlätta "humling" - etapp 1

Institutionen/BELAB i samarbete med SIAB Bygg mellersta regionen, SBUF samt Arbetslivsfonden i Södermanlands län, dec. 92. 

Gjutning medför i stor utsträckning att cementvatten rinner ner mellan formen och på understående väggar och bjälklag, eftersom formen inte är tät. Problemen uppkommer också vid prefabricerade bjälklagselement. När cementvattnet härdat, kallas det skägg och är svårt att avlägsna. Idag används framförallt "humla", ett tryckluftsdrivet mejslingsspett för att avlägsna skägget. Arbetet är fysiskt påfrestande och innebär merarbete.

Målsättningen med detta projekt har varit att komma fram till konkreta förslag hur man minskar behovet av och underlättar humlingsarbetet.

· Under ett utvecklingsseminarium framkom det en mängd idéer. BELAB har utvärderat dessa och sedan utarbetat information om olika metoders möjlighet att bli användbara, användarvänliga och fungerande. Utvärderingar och en del prover har genomförts och slutligen har tre metoder valts ut. Metoderna är:

· tätning som bygger på "post-it"-principen

· verktyg för att applicera bruk i spalten mellan form och vägg eller mellan prefabricerat betongelement och vägg 

· utrustning som med "ultraljudsteknik" avlägsnar skägg. Rörelsefrekvensen hos verktyget ligger i ultraljudsområdet.

Därutöver föreslås förändringar i organisation och arbetsteknik för att minska rinningen. Dessa resultat har resulterat i en fortsättningsetapp. (se "etapp-2")