Metoder att minska behovet av och underlätta "humling" - etapp 2. 

Institutionen/BELAB i samarbete med SIAB mellersta regionen, Danex AB, Allservice Tape Converting AB, ALF i Södermanlands län, BFR samt SBUF, feb. 94

Målsättningen med detta projekt har varit att utveckla metoder som minskar behovet av och underlättar "humling". Dels har strävan varit att se till att problemet med rinning inte uppstår, dels att utveckla,prova och utvärdera tre metoder som gör det lättare att göra rätt. Av de tre nya metoderna är två förebyggande med syfte att minska rinnigen och vidhäftningen och den tredje är en metod som avlägsnar skägg om det har uppstått. De tre metoderna:

1. "Ultraremsan" - tätningsremsa som minskar rinning vid platsbyggd stomme.

2. "Ultrasprutan" - tätningsspruta som minskar rinning vid halvprefabricerad stomme.

3. "Ultrahumlan" - utrustning som med rörelsefrekvens i ultraljudsområdet avlägsnar skägget och förändrar humlingsarbetet.

Resultaten visar att man med god arbetsberedning, i samverkan med dem som ska utföra arbetet, och strävan efter att göra rätt ifrån början kan undvika problemen med rinningar nästan helt. Det är viktigt att man: gör noggrann utsättning och formsättning, tätar eventuella spalter före gjutning samt kontrollerar gjutresultatet under och direkt efter gjutning.

De tre nya metoderna har visat sig vara väl fungerande, med undantag för ultraremsan, som inte fungerar tillfredsställande vid minusgrader.

Resultaten har bl a spridits genom videofilmen "Farväl till humlan".