Utveckling av informationsmaterial till byggbranschen

Institutionen/BELAB i samarbete med Stockholms Byggmästareförening, 1993.

Sammanställningen av de åtta arbetsplatsprogrammen (se projektet ovan) och de intervjuer som har genomförts på de berörda företagen har visat att programmen har givit många positiva resultat. För att sprida dessa erfarenheter och underlätta för andra företag att effektivisera och motivera personal har man i detta projekt tagit fram informationsmaterial. Projektet har prioriterat vissa områden för vidareutveckling, där man skapat tillämpbara generella modeller.

De områden som valdes att prioriteras är internkommunikation i företaget, utbildning av kollektivanställda, samt rehabilitering av anställda.

Behovet av underlag och mallar för initiering av arbetet inom de ovanstående områdena var stort. Man sammanställde informationsmaterialet p g a att många av företagen i branschen upplevde att det fanns ett motstånd mot att sätta igång aktiviteter inom ovanstående områden och alla typer av hjälpmedel skulle underlätta arbetet väsentligt.