Måleribranschens nyckelpärm - verktygsbärare

Institutionen/BELAB i samarbete med Målaremästarnas Riksförening och ALF, aug. 95.

Målet med projektet har varit att genom en väl avvägd seminarieserie finna lösningar som reducerar de statiska och dynamiska belastningarna vid slipning och målning av innertak.

Utifrån seminarieseriens framprioriterade lösningsförslag har arbetet fortsatt med en prototyp framtagning och utvärdering av den prioriterade "verktygsbäraren".

Den utvecklade verktygsbäraren erbjuder stora ergonomiska fördelar genom att armarna och axelpartiet avlastas vid slipning och målning av innertak. Belastningen koncentreras istället till höfterna, och armarna kan hållas i en bekväm ställning under axelhöjd. Verktygsbäraren minskar risken för ergonomiska skador avsevärt, och gör det dessutom möjligt för målare som rehabiliteras för belastningsskador vid takarbete att åter utföra dessa arbetsuppgifter.