Arbetsplatsprogram för MANAB

Institutionen/BELAB i samarbete med MANAB, 1992.

MANAB är ett anläggningsföretag, vars arbetsplatser har ett varierande utseende alltifrån rörledningsdragningar, grundläggningsarbeten, mindre byggnadsarbeten till plantering av buskar och träd. Detta skapar olika typer av arbetsmiljöproblem. Det kan dock konstateras att samtliga arbetsuppgifter är mycket fysiskt ansträngande och på sikt kan leda till arbetsskador. BELAB har med hjälp av Q-analysen analyserat både organisation och produktion för norra avdelningen i MANAB Stockholm.

Resultatet visar i stort att företaget har en mycket god personalpolicy. Q-analysen identifierade några områden där en vidareutveckling borde ske, vilken också har skett: 

* Produktionsmetoderna borde vidareutvecklas för att reducera den fysiska belastningen.

* Informationen till personalen om företaget och dess arbeten borde förbättras.

* Det fanns ett behov av ett belöningssystem för goda arbetsprestationer.