Najning av armeringsjärn - utveckling av förslag på metoder att sammanbinda armering

Linda Orrenius Rose, Magnus Jansson, BFR, juli 92.

Traditionell najning av armeringsjärn är ett, ur ergonomiskt perspektiv, mycket påfrestande arbete. Det finns en del utrustningar på marknaden som förbättrar arbetsställningen i en del arbetsmoment, men de har klara brister.

Målsättningen med detta projekt har varit att genom bland annat utvecklings- och utvärderingsseminarier utarbeta ett konkret förslag på en metod att sammanbinda armeringsjärn, som är mer generell och som ger bättre ergonomi och tillförlitlighet än de utrustningar som finns på marknaden idag.

Arbetet har lett fram till ett system som består av tre metoder:

1. Buntbandsmaskin

2. Kloss på band

3. Najfix.

De tre metoderna utgör tillsammans ett mycket flexibelt system som klarar av vägg-, valv-, underkants-, överkants- och förstärkningsarmering på ett ergonomiskt bra sätt. De förväntas också vara snabbare än dagens metoder och är flexibla även för varierande järndimensioner. Alla tre metoderna medför låg vikt på hanterad utrustning.