Najning vid anläggningsarbeten - förstudie

Institutionen/BELAB i samarbete med BPA (PEAB) och AMFO, sep. 95 

Arbetet med att naja (sammanfoga) ihop armeringsjärn med tång och tråd har sett ut i stort sätt samma sätt under de senaste 50 åren.

I november 1994 hölls ett seminarium i Hässelby Slott där ett flertal intressanta lösningar för att förbättra najningsmomentet vid anläggningsarbetet presenterades. Under 1995 har dessa sedan utvärderats.

I dag finns det hjälpmedel framtagna som förenklar själva najarbetet ett stort problem är att nå ut med information om dessa produkter. Det räcker dock inte med att bara använda dessa för att nå en bra arbetsmiljö. För att förbättra arbetsmiljön markant krävs det att merparten av anläggningsarbetet förflyttas från konstruktionen till mobila verkstäder. Det skapar möjligheter att arbeta i ergonomiskt riktiga arbetsställningar och minskar påkänningen för väder och vind.

För att minska mängden armering krävs det att alternativa armeringsmaterial studeras närmare. I Japan och Canada finns det redan i dag motorvägsbroar konstruerade som helt saknar traditionell armering.