Oförstörande provning med ultraljud

Projektet har som mål att kartlägga hr tekniken med ultraljud kan användas inom byggbranschen. Tester pågår på ABS med att använda ultraljud som en metod att kvalitetssäkra golv och ge beställaren ett kvitto på att han har fått rätt kvantitet/tjocklek.