Rengöring av verktyg i byggbranschen

Institutionen/BELAB i samarbete med SIAB AB, BFR och SBUF, maj 96. 

Bakgrunden till detta projekt är svårigheten att rengöra verktyg i byggbranschen som är hårt smutsade av betong. Rengöringen sker ofta på maskinförråden och är kanske det värsta arbetsmiljöproblemet där. Även effektiviteten lämnar mycket att önska. Att underlätta och effektivisera rengöring av utrustning är ett mycket angeläget område, men det är ett svårt problem som man försökt lösa under årtionden.

Målsättningen med detta projekt har varit att utveckla tekniken med Ultraljuds-rengöringsbad (UL-bad) så att den kan användas för rengöring i byggbranschen. Huvudintresset har varit att rengöra föremål från härdad betong. Även utrustning hårt smutsad av asfalt var intressant att rengöra.

De arbetsmiljöförbättringar som var målet med den tänkta utvecklingen har inte kunnat uppnås, eftersom projektet inte ledde till önskat resultat. Betong som härdat fast vid underlaget är mycket svår att avlägsna, det vittnar problemen med de traditionella metoderna om. Projektet har dock genomförts enligt den modifierade projektplanen som bestämdes efter labförsöken med ultraljudsbad. När man blickar framåt syns möjligheter att med andra metoder uppnå åtminstone en del förbättringar av arbetsmiljön vid rengöring av olika typer av verktyg.