Alkalitetsvandring i betong ( Sjuka hus )

I tidigare projekt har det visat sig att betongens alkalitet har stor betydelse för nedbrytningen av mattor och limmer. I det här projektet kartläggs huruvida golvavjämningsmassa kan fungera som en alkalitetsspärr mellan betonggolv och ytskikt. Projektet är ett samarbetsprojekt mellan BELAB, Stråbruken, SIAB, Betongindustri, ABS, Optiroc och KTH. Prover kommer att utföras vid KTH under hösten och våren 1996-97.