Samordnade installationer i tak med ingjutningsskena

 

I dagsläget förekommer ingen samverkan gällande infästningar i tak mellan de olika installatörsgrupperna. Det får till följd att alla grupper borrar hål i tak för att kunna fästa sina egna installationer i. Projektet syftar till att utvärdera systemet med ingjutningsskenor i tak. Genom att ankarskenor ( vilka installationerna kan fästas i ) placeras på gjutformen och gjuts in i taket kommer arbetet med armarna ovan axelhöjd att reduceras drastiskt. Projektet har även till uppgift att komma med förslag till förbättringar av detta system.

Projektet finansieras av SBUF, BFR, PLR, Föreningen Vent, El-union. Medverkande i projektet är NCC, J&W; och Jirva.