Gemensam infästning i tak - etapp 1

Institutionen/BELAB i samarbete med Byggentreprenörerna, Elektriska Arbetsgivareföreningen, SBUF, Plåtslageriernas Riksförbund samt Föreningen Ventilation Klimat Miljö, feb. 94.

Syftet har varit att få fram ett förslag på hur ett gemensamt infästningssystem för installationer i tak kan se ut. Bakgrunden är att arbetet med att göra infästningar i tak medför mycket arbete med armarna över axelhöjd. Denna typ av arbete är påfrestande för kroppen och ökar risken för skador, främst i nacke, skuldra, arm och rygg. Fem yrkesgrupper utför infästningar i tak, ventilations-, rör-, sprinkler-, el- och undertaksinstallatörer. Genom en samordning kan man nå både ergonomiska och ekonomiska fördelar. 

Tre typexempel för installationstäta sektioner har studerats; korridorer och källarstråk i kontorshus samt installationstäta sektioner i industri. Jämförelser har genomförts med det traditionella arbetssättet, d v s att varje installatörsgrupp gör sina egna infästningar mot taket, med dels ett gemensamt system som fästs i befintligt tak på lämpligt cc-avstånd, dels ett gemensamt system som bygger på att man gjuter in en skena i taket på lämpligt cc-avstånd.

Resultatet av uppskattningen är att arbetstidsåtgången är lägre då man har ett gemensamt system, den sjunker med mellan 23 och 45 minuter per meter i korridor. Beräknar man arbetstids- och materialkostnad, så resulterar det i att man med ett gemensamt system som fästs i befintligt tak, tjänar mellan 40 kr och 124 kr per skena (längd1,5m).

För ett system där man gjuter in en ankarskena vid uppförandet av stommen är det svårare att uppskatta kostnaderna. Eftersom en ingjutningsskena är avsevärt dyrare än ett traditionellt pendelfäste, slår materialkostnaden igenom i kalkyeln. Man har dock dragit slutsatsen att detta system blir billigare i ett av de tre typexemplen jämfört med det traditionella.