Gemensam infästning i tak etapp 2

Instititionen/BELAB i samarbete med NCC, J&W, BFR, SBUF, PRF, EA, Föreningen ventilation, klimat, miljö, sep. 95

Vid produktionen av Norrtälje sjukhus har ankarskenor för infästning av installationer gjutits in i bjälklaget. Det visade sig att det var svårt att nå de riktiga samordningsfördelarna då elektrikerna helst använde infästning direkt i vägg för att komma ifrån den stora merkostnaden med elpendlar.

Ventilationsentreprenören ansåg att det var helt nödvändigt att skenorna var placerade exakt vid varje förgrening. Därför utnyttjades inte systemet såsom det var tänkt.

Rörentreprenören installerade däremot över 80% av sina detaljer med systemet. Arbetet med armarna över axelhöjd minskade därigenom med ca 35%. De extra kostnader i form av fjädermuttrar som belastade rörentreprenören kompenserades mer än väl av att arbetet kunde effektiviseras.

De ingjutningsskenor som användes i projektet hade fortfarande allvarliga barnsjukdomar. De läckte in betong vilket resulterade i ett betydande merarbete för byggaren. Dessutom är konstruktionen av skenorna betydligt mer komplicerad än nödvändigt vilket gör att priset är alldeles för högt.

Genom att förändra utformningen av skenan kommer priset på den att sänkas så att det blir lönsamt att använda systemet även om bara rörentreprenören utnyttjar det. Om priset på elpendlarna kan reduceras till en tredjedel (vilket inte verkar omöjligt) kommer även elektrikern att kunna utnyttja systemet.