DE ABSOLUT BÄSTA 

Institutionen/BELAB i samarbete med Håkan From och Arbetslivsfonden, juni 95.

På uppdrag av Arbetslivsfonden och tillsammans med arbetsgivare-organisationerna i Stockholm har av de 200 genomförda programmen 13 av de absolut bästa arbetsplatsprogrammen valts ut.

Dessa genomförda arbetsplatsprogram visar på mångfalden i det arbete som genomförts i företagen. Arbetsorganisation, rehabilitering, nya redskap, och ny teknik är områden som fått merparten av pengarna. Bidragen har lett till att många företag har kunnat pröva nya spännande idéer som aldrig tidigare fått chansen. Anställda med dessa nya kunskaper och erfarenheter har blivit bärare och påskyndat ny utveckling inom många områden.

Skriften avslutas med en kortare beskrivning av ytterligare 126 genomförda arbetsplatsprogram.

Målsättningen med skriften är att visa på den inbyggda styrka som finns i företagen och i enskilda personer och som ej får gå förlorad. Förhoppningen är att skriften skall stimulera till fortsatt utvecklingsarbete och att den under några år kan vara en vägledare för kunskap och kraft.