Användning av ultraljud för att ta bort ytskikt

 

Projektet har som mål att vidareutveckla metoder för att ta bort ytskikt. Försök kommer att göras med att ta bort tapeter, heltäckningsmattor, flytspackel och isbeläggningar, samt att undersöka om tekniken kan användas till att borra ljudlöst i betong.

Projektet finansieras av Byggforskningsrådet och DANEX AB.