Projektledare på BELAB


Bo Glimskär

Bo är för närvarande involverad i projekt rörande transaktionskostnader i byggprocessen samt byggrobotik.


Ulf Gauffin
Ulf jobbar med projekt rörande materialfrågor.
   

Carl-Axel Eriksson
Carl-Axel driver projekt med inriktning mot betong- och emissionsfrågor.
   

Johan Lins

Johan är främst involverad i projekt rörande ultraljudsbilning, täckmetoder vid vinterbyggnation samt brandspridning.